Nadzwyczajni Szafarze

Nadzwyczajni…całkiem zwyczajni!

      Kodeks Prawa Kanonicznego w kan.230 par.3 podaje; „Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy chociażby nie byli lektorami lub akolitami,

Read More »