Nadzwyczajni…całkiem zwyczajni!

      Kodeks Prawa Kanonicznego w kan.230 par.3 podaje; „Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie,  mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą…” Natomiast Uchwała 240. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 2 maja 1990 wprowadza funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej na terenie Polski. Uchwała ta precyzuje, iż biskupi diecezjalni mogą powoływać do funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się właściwym życiem moralnym i pobożnością, mieć wykształcenie minimum...

Przeczytaj cały wpis