XXIX Niedziela zwykła – intencje

N i e d z i e l a  : 18:00 – Za zmarłych Jadwigę i Antoniego Kwilman, aby modlitwa K-ła otworzyła dla nich bramy nieba 18:00 – Za zmarłą Danutę Leszczyńską w 20 rocz. śmierci, aby nasz Zbawiciel przyjął ją do chwały nieba 7:00 – Za zmarłego Jana Kozara i za zmarłych z rodziny Kozar, aby  otrzymali swoje miejsce w niebie 8:30 – Za zmarłego Roberta Korzeniowskiego w 2 rocz. śmierci, aby dostąpił łaski zbawienia 8:30 – Za...

Przeczytaj cały wpis