XIV Niedziela zwykła – intencje

N i e d z i e l a  – 5.07.2020 r. :   18:00 – Za zmarłych Jana i Helenę Welc, by moc łaski Bożej otworzyła dla nich bramy nieba 18:00 – Za zmarłego Wiesława Kupisa w 11 rocz. śmierci, aby dostąpił łaski zbawienia 7:00 – Za zmarłą Helenę Zelek w 4 rocz. śmierci, aby dobry Bóg obdarzył ją chwałą nieba 8:30 – W intencji członków Żywego Różańca o bł. Boże dla żyjących, a łaskę nieba dla zmarłych 8:30 – W intencji Mariana,...

Przeczytaj cały wpis