UROCZYSTE OBJĘCIE URZĘDU PROBOSZCZA PARAFII ŚW. ANDRZEJA AP. W SZPROTAWIE PRZEZ KSIĘDZA KANONIKA RYSZARDA GRABARSKIEGO

Uroczyste objęcie urzędu proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie odbyło  się 2 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00 w kościele pod tym samym wezwaniem. Mianowanie zostało dokonane zgodnie  z Dekretem  Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego  Tadeusza Lityńskiego wydanym w dniu  23 czerwca 2021 roku.    Ks. Ryszard Grabarski nadal zachowuje  urząd proboszcza...

Przeczytaj cały wpis