UROCZYSTE OBJĘCIE URZĘDU PROBOSZCZA PARAFII ŚW. ANDRZEJA AP. W SZPROTAWIE PRZEZ KSIĘDZA KANONIKA RYSZARDA GRABARSKIEGO

Uroczyste objęcie urzędu proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie odbyło  się 2 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00 w kościele pod tym samym wezwaniem. Mianowanie zostało dokonane zgodnie  z Dekretem  Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego  Tadeusza Lityńskiego wydanym w dniu  23 czerwca 2021 roku.    Ks. Ryszard Grabarski nadal zachowuje  urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie.

Obrzęd wprowadzenia został przeprowadzony zgodnie z wymogami liturgicznymi.

Wprowadzenie dokonało się w podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym. Dziekan ks. Krzysztof Mrukowicz odczytał dekret, a następnie przedstawił wiernym nowego proboszcza. Po przemówieniu dziekana proboszcza powitali przedstawiciele rady parafialnej  oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Następnie dziekan wręczył klucze nowemu proboszczowi, mówiąc:

Od tej chwili nowy proboszcz podejmuje pośród was pasterskie zadania. Otoczmy go wspólną modlitwą.

 Nowy proboszcz po ucałowaniu ołtarza i  po skończonym śpiewie uczynił znak krzyża i pozdrowił wiernych.  Następnie dziekan odebrał od nowego proboszcza indywidualne wyznanie wiary. Po wyznaniu wiary została wypowiedziana przysięga wypełniania urzędu.  Na zakończenie nowy proboszcz skierował słowa do zebranych parafian.

Eucharystię koncelebrował ks. kan. Leon Andrys.

 Historia

W czasie II wojny światowej kościół św. Andrzeja został zdewastowany. Początkowo służył jako magazyn na mydło, a potem Rosjanie urządzili w nim stajnię dla koni. Po wojnie stał się filią parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie. Od lipca 1972 r. posługę duszpasterską pełnił tu ks. Cz. Marusak, który po utworzeniu samodzielnej parafii został jej pierwszym proboszczem.

SZPROTAWA – pw. św. Andrzeja Ap.

Romański, bud. 1230 r., pośw. 1947 r. Prezbiterium: tryptyk z XVI w. przedstawiający sceny z życia Pana Jezusa i Matki Bożej (szkoła Mistrza ołtarza z Gościeszowic).

SZPROTAWA – kaplica cmentarna, ul. Polna 5

Terytorium parafii

Szprotawa (ul. 1 Maja, ul. Andersa, ul. Chopina, ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Jagiełły, ul. Jedności Kl. Robotniczej, ul. Kilińskiego, ul. Małomicka, ul. Orzeszkowej, ul. Partyzancka, ul. Podgórna od nr 15 do końca, ul. Polna, ul. Poniatowskiego, ul. Sawickiej, ul. Sobieskiego 20-59, ul. Wojska Polskiego, ul. Wolności, ul. Wróblewskiego, ul. Zamkowa).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA