Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety zostało założone na podstawie odczytania woli Bożej przez założycielkę Klarę Wolf obdarzoną łaską powołania, by służyć Bogu w osobie chorych i potrzebujących. Stosownie do słów Chrystusa:

‘Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt. 25, 40), pragnęła ona pielęgnować w chorych „cierpiące członki Chrystusa”. Ten dar charyzmatyczny daje początek naszemu zgromadzeniu, które Klara Wolf, wraz z trzema współzałożycielami: Marią i Matyldą Merkert oraz Franciszką Werner powołała do życia w 1842 roku, w Nysie na Śląsku. (konstytucje zgromadzenia K1) Wpatrzone w postać świętej Elżbiety węgierskiej, odznaczającą się ogromną miłością Boga i miłością bliźniego będącego w potrzebie, obrały ją jako swoją Patronkę a tym samym jako Patronkę kształtującego się zgromadzenia.

Święta Elżbieta Węgierska urodziła się w 1207 roku. Żyła zaledwie 24 lata. Każdy dzień jej życia wypełniony był miłością Boga, którego odnajdywała w ludziach chorych, biednych i umierających. Po śmierci swego męża Ludwika, zrzekła się korony i wszelkiego bogactwa. Przywdziała habit zakonny i bez reszty poświęciła się dla tych, których świat odrzucał i którymi gardził a nawet się brzydził.

O świcie, w dniu 17 listopada 1231 roku Elżbieta wypowiada swe ostatnie słowa: „nadszedł czas, że Wszechmogący Bóg zawezwie swoich przyjaciół do siebie”.Umarła w opinii świętości.

Rok 2007 jest dla nas rokiem wielkiego jubileuszu 800 lecia urodzin świętej Elżbiety. Jest także rokiem wielkiej łaski. Po wielu latach od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego naszej współzałożycielki Matki Marii Merkert, został uznany cud uzdrowienia dokonany przez  jej wstawiennictwo.

Dnia 30 września tego roku odbyła się beatyfikacja w Nysie, gdzie Maria Merkert przyszła na świat i gdzie złożone są jej doczesne szczątki.

Błogosławiona Matka Maria była pierwsza Matką Generalną naszego zgromadzenia. To właśnie do niej w 1869 roku ksiądz Karol Dorn – ówczesny proboszcz parafii w Szprotawie, napisał pismo, w którym prosił o przysłanie sióstr. Matka Maria przychylna jego prośbie, przywiozła do Szprotawy dwie siostry.

Pierwszą siedzibą sióstr w Szprotawie było mieszkanie lokatorskie w domu przy ul. Katedralnej, późniejszą – mieszkanie w oficynie w domu Wojciecha Appena w rynku, a trzecią – mieszkanie w domu Glockera (1885).

Dopiero w roku 1886 siostry zamieszkały w domu, który stał się małym klasztorkiem przy ul. Niepodległości 23 i w tym klasztorku mieszkają do dziś.

„Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, uwzględniając wymagania Królestwa Bożego w świecie współczesnym, pozostajemy otwarte na nowe, właściwe nam zadania, uzależnione od okoliczności czasu i miejsca, które zostaną nam przez Kościół przekazane …” (konstytucje zgromadzenia K5)

W Szprotawskim Klasztorze sióstr świętej Elżbiety, należącym do prowincji wrocławskiej, mieszkają cztery siostry:

Siostry posłane są do dzieci i młodzieży, katechizują w przedszkolach i szkołach. Włączone w życie parafii staramy się realizować charyzmat naszego zgromadzenia. Żyć tak, by wszystko czynić z miłości ku Bogu i w każdym widzieć Chrystusa.

„Chcemy wszystkim czynić wiele dobra

i wszystkich kochać w Bogu,

a jeśli już nic nie możemy uczynić,

chcemy przynajmniej za nich się modlić”.

Są to słowa wypowiedziane przez błogosławioną Matkę Marię. Dziś spełniają one dla nas rolę testamentu. My również chcemy czynić wszystkim wiele dobra i modlić się za wszystkich, także za Ciebie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas czegoś więcej, lub chcesz abyśmy modliły się w jakiejś szczególnej intencji możesz do nas napisać, a my będziemy modlić się nowenną za przyczyna błogosławionej Marii Merkert.

 

 

 

Oto nasz adres:
Siostry Elżbietanki
Ul. Niepodległości 23
67-300 Szprotawa
lub
siostrainga@tlen.pl