10 lutego 1990 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o. Tadeusz Rydzyk wraz z Iwo Pietrobellim podjęli decyzję o stworzeniu Radia Maryja. W marcu 1991 r. prowincjał oo. redemptorystów w Polsce zgodził się na start radia, a w czerwcu tego samego roku rozgłośnia otrzymała pierwsze pozwolenia na stacje nadawcze w Toruniu i Bydgoszczy. Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu radiowego 9 grudnia 1991r., działając jako stacja lokalna. Trzy lata później, 27 października Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu na obszar Ameryki Północnej i Środkowej, a od 23 sierpnia do 24 września nadawało próbną transmisję przeznaczoną dla Polaków na Wschodzie.

Od 2 maja 2006 r. nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje ośmioosobowa Rada Programowa, w której skład wchodzi 4 członków powoływanych przez Episkopat Polski oraz 4 członków powoływanych przez zakon redemptorystów. Jej pierwszym przewodniczącym został ks. prof. Wacław Depo, obecnie metropolita archidiecezji częstochowskiej. 24 czerwca 2006 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła umowę z Warszawską Prowincją Redemptorystów odnośnie funkcjonowania Radia Maryja, a także statut Radia Maryja i regulamin Rady Programowej.

Wraz z rozwojem radia, na terenie Polski, jak i poza nią coraz więcej osób sympatyzujących z rozgłośnią zaczęło utożsamiać się z szeroko pojętą Rodzina Radia Maryja. Na strukturę Rodziny Radia Maryja składają się m.in. Biura, Koła Przyjaciół, Koła Młodzieżowe oraz Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci. Przy wielu parafiach można zaobserwować obecność tych grup.

Działalność Koła Przyjaciół Radia Maryja w  parafii Wniebowzięcia NMP w Szprotawie rozpoczęła się z dniem 18 września 1999 r. Opiekunem dwudziestoośmioosobowej grupy został ówczesny proboszcz parafii ksiądz prałat Mieczysław Ruta. Z biegiem lat liczba członków ulegała zmianie. Obecnie jest to grupa licząca niespełna dwadzieścia osób sympatyzujących z rozgłośnią. Obecnym opiekunem koła jest proboszcz parafii ksiądz Ryszard Grabarski.

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ RODZINY RADIA MARYJA

 

  1. Słuchania Radia Maryja i zachęcanie innych do słuchania tej katolickiej rozgłośni
  2. Indywidualne i wspólnotowe modlitwy w intencji rozwoju Radia Maryja
  3. W Mierę możliwości finansowych korzystanie z rasy katolickiej
  4. Organizowanie oraz uczestnictwo w pielgrzymkach Rodziny radia Maryja
  5. Wspomaganie, również materialnie, wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja
  6. Współpraca z księdzem proboszczem w szeroko pojętej działalności na rzecz rozwoju parafii
  7. Informowanie Radia Maryja w Toruniu o działalności koła

 

Od dziewiętnastu już lat w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza święta w intencji Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny, Ojca Świętego, oraz naszej parafii.

 

Spotkania Koła odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca,

w salkach nad garażami po Mszy św. o godz. 9:00.

 

Spotkania mają na celu:

– ewangelizację i pogłębienie wiary,

– formację religijno-patriotyczną,

– omawianie i rozważanie perykop biblijnych,

– budowanie jedności parafii,

– omawianie tematów związanych z działalnością koła- jego potrzeb i planów.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i sympatyków Radia Maryja do włączenia się w działalność grupy.