Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Wniebowzięcia NMP  w Szprotawie.

Od kilku lat Parafialny Zespół Caritas jest obecny i efektywnie działa w strukturach organizacji i grup modlitewnych naszej parafii.

Zakres pomocy, jaka świad­czona jest przez Zespół obejmuje proporcjonalnie bardzo dużą liczbę mieszkańców Szprotawy. Związane jest to z wysoką (jeszcze) stopą bezrobocia panującego w naszym regionie, ogólnym zubożeniem społeczeństwa, a także różnymi problemami egzystencjalnymi i patologicznymi, z którymi boryka się coraz więcej ludzi. Otaczamy opieką szczególnie następujące kategorie potrzebujących:

 

Szefową Parafialnego Caritasu jest pani Teresa Stapurewicz.

Biuro Parafialne CARITAS czynne jest we Wtorki i Czwartki w godzinach od 16 do 18