Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Wniebowzięcia NMP  w Szprotawie.

Od kilku lat Parafialny Zespół Caritas jest obecny i efektywnie działa w strukturach organizacji i grup modlitewnych naszej parafii.

Zakres pomocy, jaka świad­czona jest przez Zespół obejmuje proporcjonalnie bardzo dużą liczbę mieszkańców Szprotawy. Związane jest to z wysoką (jeszcze) stopą bezrobocia panującego w naszym regionie, ogólnym zubożeniem społeczeństwa, a także różnymi problemami egzystencjalnymi i patologicznymi, z którymi boryka się coraz więcej ludzi. Otaczamy opieką szczególnie następujące kategorie potrzebujących:

  •  osoby potrzebujące pomocy duchowej (załamane psychiczne, osamotnione, bezradne)
  •  osoby chore, niepełnosprawne, starsze, alkoholicy
  •  rodziny patologiczne, rozbite, wielodzietne
  •  osoby samotnie wychowujące dzieci
  •  dzieci i młodzież (zaniedbane, biedne, osierocone)
  •  osoby ubogie materialnie
  •  osoby przeżywające inne trudności.

 

Szefową Parafialnego Caritasu jest pani Teresa Stapurewicz.

Biuro Parafialne CARITAS czynne jest we Wtorki i Czwartki w godzinach od 16 do 18