Ministranci, Lektorzy – młodzież

„Wychowanie do liturgii i wychowanie przez liturgię” – to dwa główne aspekty formacji członków Służby Liturgicznej. Liturgia jest pierwszą wychowawczynią. Wszystkie nasz wysiłki zmierzają do tego, abyśmy posługując przy ołtarzu, świadomie poddali się Chrystusowi żyjącemu i działającemu w liturgii. Dzięki temu chcemy sami jak najpełniej przeżywać spotkanie z Jezusem w sakramentach czy celebracjach. Jednocześnie pragniemy przez piękno liturgii pomagać innym w przeżywaniu tego spotkania.

W Konstytucji o Liturgii, w numerze 7, czytamy: „Każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu”.  Widzimy zatem, że rola i zadania pełnione przez każdego ministranta czy lektora, są niezwykle ważne i potrzebne. Stanowią jednocześnie ogromny powód do dumy, będąc zarazem zaszczytem dla osoby, która ma możliwość pełnić służbę przy ołtarzu.

Ministranci to również grupa, w której młody człowiek kształtuje w sobie takie cechy jak: sumienność, braterstwo, honor, ofiarność, wierność danemu słowu, życzliwość, umiłowanie prawdy, odwaga i wiele innych wartościowych cech, które poznajemy i rozwijamy dzięki szczególnej relacji z Jezusem Chrystusem.

Opiekunem ministrantów jest ks. Tomasz Dragańczuk

Nasza parafia liczy 18 ministrantów i lektorów. Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00

 

Warto dołączyć do naszej grupy, ponieważ jest ona przestrzenią, w której można w sposób szczególny nawiązać bliską relację z Jezusem. Tego natomiast zawsze nam potrzeba.

 

Patronem Ministrantów jest Św. Dominik Savio oraz Św. Stanisław Kostka.