1. Dodawanie nowego wpisu

 

Dodawanie nowego wpisu najlepiej zacząć od stworzenia galerii zdjęć, która będzie widoczna pod tekstem.

Tworzenie nowej galerii zdjęć

 1. Najedź kursorem na element „Envira Gallery”, który znajduje się w menu bocznym po lewej stronie. Kliknij przycisk „Add New”.
 2. W polu „Wprowadź tytuł” wpisz nazwę galerii, najlepiej jeżeli będzie taka sama jak tytuł planowanego wpisu.
 3. Otwórz folder, w którym znajdują się zdjęcia mające wchodzić w skład galerii.
 4. Zaznacz wszystkie i przeciągnij w pole z napisem „Upuść pliki nad tym polem”.
 5. Zdjęcia można dodać również w tradycyjny sposób klikając w przycisk „Select Files from Your Computer”. Otworzy się wtedy nowe okno, w którym trzeba przejść do lokalizacji plików na dysku.
 6. Po zakończonym przesyłaniu wszystkich plików kliknij przycisk „Opublikuj”. Nowa galeria zdjęć została dodana.

Tworzenie nowego wpisu

 1. Najedź kursorem na element „Wpisy” w lewym menu i kliknij „Dodaj nowy”.
 2. W polu „Wprowadź tytuł” wpisz tytuł wpisu.
 3. W polu edytora tekstowego wpisz treść nowego wpisu. Edytor posiada podstawowe funkcjonalności formatowania tekstu, takie jak typ akapitu, pogrubienie, pochylenie, kolor itd. Przyciski wyglądają podobnie do tych, które można znaleźć w edytorach Microsoft Word lub LibreOffice Writter.
 4. Po skończonym pisaniu kliknij enter aby przejść do nowej linii tekstu. Kliknij przycisk „Add Gallery”.
 5. W nowym oknie wybierz z listy niedawno utworzoną galerię, powinna znajdować się na pierwszym miejscu. Kliknij przycisk „Insert”. W polu tekstowym pojawi się zapis w takiej formie: [envira-gallery id=”xxxx”]. Oznacza to, że w tym miejscu pojawi się galeria o id xxxx.
 6. Kliknij w przycisk „Wybierz obrazek wyróżniający” w menu po prawej stronie.
 7. W nowym okienku wybierz zdjęcie, które będzie główną grafiką we wpisie. Najlepiej jeżeli będzie to plik w orientacji poziomej. Kliknij przycisk „Wybierz obrazek wyróżniający” w prawym dolnym rogu okna.
 8. Poniżej obrazka wyróżniającego znajduje się pole „Kategoria”. Należy w nim zaznaczyć do jakiej kategorii wpisów będzie należeć nowy wpis. W tym przykładzie są to „Aktualności”.
 9. Na koniec kliknij przycisk „Opublikuj”. Wpis został dodany i stał się widoczny na stronie głównej. Jeżeli została wybrana inna kategoria wpisu, zostanie on wyświetlony adekwatnym do niej miejscu. Obrazek wyróżniający zalecam dodawać jedynie do wpisów z kategorii „Aktualności”.

2. Aktualizacja galerii zdjęć

 1. Kliknij w element „Envira Gallery” w bocznym menu.
 2. Kliknij w nazwę galerii, do której chcesz dodać nowe zdjęcia.
 3. Zaznacz w folderze pliki, które chcesz dodać do galerii i następnie przesuń je na pole „Upuść pliku tutaj”.
 4. Po wczytaniu wszystkich zdjęć kliknij przycisk „Zaktualizuj”.
 5. W galerii pojawiły się nowe zdjęcia.

3. Usuwanie zdjęć z galerii

 1. Kliknij w element „Envira Gallery” w bocznym menu.
 2. Kliknij w nazwę galerii, z której chcesz usunąć zdjęcia.
 3. Kliknij w ikonę kosza, na zdjęciach które mają zostać usunięte. Potwierdź operację klikając przycisk „Ok” w małym okienku.
 4. Po zakończeniu usuwania kliknij przycisk „Zaktualizuj”.
 5. Zdjęcia z galerii zostały usunięte.

4. Ponowna edycja wpisu

 1. Kliknij w menu „Wisy” w prawym menu.
 2. Znajdź i kliknij w tytuł wpisu, który chcesz edytować.
 3. Po otwarciu strony danego wpisu można przystąpić do jego edycji. Zmienić tytuł, treść, przypisać go do innej kategorii.
 4. Kliknij przycisk „Zaktualizuj”. Po chwili nowa wersja tekstu zostanie zapisana.

5. Edycja głównego obrazka wpisu

 1. Kliknij w menu „Wisy” w prawym menu.
 2. Znajdź i kliknij w tytuł wpisu, w którym chcesz zmienić zdjęcie głowne.
 3. Kliknij w miniaturę aktualnego głównego zdjęcia po prawej stronie okna.
 4. Wybierz zdjęcie, które ma zastąpić aktualne. Pamiętaj, aby wybrany plik był w orientacji poziomej.
 5. Kliknij w przycisk „Wybierz obrazek wyróżniający”.
 6. Kliknij przycisk „Zaktualizuj”.

6. Usunięcie galerii z wpisu

 1. Kliknij w menu „Wisy” w prawym menu.
 2. Znajdź i kliknij w tytuł wpisu, z którego chcesz usunąć galerię zdjęć.
 3. Znajdź na końcu tekstu znacznik galerii, który wygląda w taki sposób: [envira-gallery id=”xxxx”] i usuń go.
 4. Kliknij przycisk „Zaktualizuj”.

7. Całkowite usunięcie galerii ze strony

Galerię można usunąć na dwa sposoby, pierwszy przenosi ją jedynie do kosza. Nie jest wtedy fizycznie usunięta i można ją przywrócić. Podobnie jak pliki z „Kosza” w systemie operacyjnym komputera. Można ją też usunąć całkowicie i nie będzie już dostępna z poziomu strony.

 1. Kliknij w przycisk „Envira Gallery” w lewym menu.
 2. Znajdź daną galerię i najedź na wiersz w tabeli, w którym się znajduje.
 3. Kliknij przycisk „Do kosza”. Spowoduje to przeniesienie galerii do kosza ale nie będzie już wyświetlana we wpisie.

Galerię przeniesioną do kosza można łatwo przywrócić, wystarczy kliknąć w przycisk „Kosz” nad listą wszystkich galerii. Następnie po najechaniu na jej nazwę kliknąć przycisk „Przywróć”. Galeria ponownie będzie dostępna na stronie.

Aby usunąć całkowicie galerię, trzeba ją przenieść do kosza, następnie wejść do kosza i kliknąć przycisk „Usuń na zawsze”. Galeria zostanie wtedy całkowicie usunięta.

W ten sposób zostanie usunięta jedynie galeria, czyli „obiekt” w systemie strony, który grupuje zdjęcia. Usunięcie samej galerii nie powoduje usunięcia zdjęć ze strony.

Na końcu (lub początku operacji) należy jeszcze usunąć znacznik galerii z wpisu, w którym się wyświetlała. W tym celu skorzystaj z instrukcji „usunięcie galerii z wpisu”.


8. Całkowite usunięcie zdjęć ze strony

Uwaga! Ta operacja spowoduje trwałe usunięcie plików ze strony.

 1. Kliknij przycisk „Media” w lewym menu.
 2. Jeżeli chcesz usunąć tylko 1 zdjęcie ze strony, znajdź je na liście i kliknij w jego miniaturę.
 3. W nowym oknie kliknij w przycisk „Usuń na zawsze” znajdujący się w prawej części okna i potwierdź klikając w przycisk „Ok” w okienku informacyjnym.
 4. Aby usunąć kilka zdjęć naraz kliknij w przycisk „Zaznaczenie wielu”, który znajduje się nad listą miniatur.
 5. Klikając w miniaturę zdjęcia zaznacz te, które chcesz usunąć. Zaznaczone pliki wyróżniają się tym, że w ich prawym górnym rogu pojawia się ikonka informująca o tym, że są zaznaczone.
 6. Kliknij przycisk „Usuń zaznaczone” i potwierdź klikając w przycisk „Ok”.

9. Całkowite usunięcie wpisu ze strony

 1. Kliknij w menu „Wisy” w prawym menu.
 2. Znajdź wpis, który chcesz usunąć.
 3. Po najechaniu na jego nazwę kliknij w przycisk „Do kosza”. Wpis zostanie przeniesiony do kosza, w tym momencie jeżeli np. doszło do pomyłki można go przywrócić klikając w przycisk „Przywróć”, który znajduje się pod tytułem wpisu (po najechaniu kursorem).
 4. Aby całkowicie usunąć wpis przejdź do kosza i kliknij w przycisk „Usuń na zawsze”.
 5. Wpis został usunięty.