XV-LECIE WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ „ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ”

Wspólnota Modlitewna „Źródło Wody Żywej” w sobotę  8 czerwca 2024 roku przeżywała  swoje XV-lecie. Rocznicę obchodów rozpoczęli  Mszą Świętą o godz. 11:00 w naszym kościele. Koncelebrowana była przez trzech kapłanów: ks. Krzysztofa, ks. Grzegorza i ks. Andrieja. Okolicznościowe kazanie wygłosił główny celebrans ks. Krzysztof. W uroczystości oprócz kapłanów uczestniczyli zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych wspólnot: z Głogowa i Kunic Żarskich. Przybyła też s. Klara, która wspólnotę założyła. Po zakończonej Eucharystii swoje świadectwa wypowiedzieli: s. Klara, która przedstawiła historię powstawania wspólnoty, Katarzyna, Czesław i Marzena. Nastąpiło też podziękowanie za wspólne przeżywanie 15 lat. Były upominki, kwiaty i serdeczne słowa w stosunku do wszystkich, którzy aktywnie włączali się w to przepiękne duchowe dzieło.  Wśród upominków było pięknie wydane Pismo Święte, świeca, ikony Matki Bożej. Wśród owoców wspólnoty są osoby, które odnalazły swoje powołanie: siedmiu Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Święte, s. Łucja i ks. Łukasz oraz wielu cichych pracowników, którzy pracują na chwałę naszego Boga Ojca.

Na zakończenie odbyła się modlitwa uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Potem uroczysty poczęstunek.

Oprawę muzyczną zapewnił jak zawsze wspaniały zespół pod kierunkiem Marcina Bojskiego.