Niedziela Najśw. Trójcy

  1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, dlatego módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Św.

 

  1. W czwartek uroczystość Bożego Ciała – Msze św. o godz. 8:00 oraz 10:00 i wyjście procesji z kościoła do czterech ołtarzy około godz. 10:30. Trasa procesji podobnie jak w ubiegłym roku będzie prowadzić: Jedności, Jagiełły i Łokietka. Ołtarze budowane będą: na ulicy Jedności, Jagiełły i Łokietka oraz przy kościele. Prosimy o sąsiedzką pomoc przy budowaniu i przystrajaniu ołtarzy. Okna katolickich mieszkań powinny być odpowiednio przystrojone, co będzie szczególnym podkreśleniem charakteru uroczystego dnia. Starajmy się brać czynny udział w procesji przez zaangażowanie w śpiew, a pomocą w tym będą śpiewniki z tekstami pieśni, które mamy w domach. Udział w procesji jest naszym wyznaniem wiary, ale nie zwalnia z uczestnictwa we Mszy św., dlatego będzie Msza św. wieczorem o godz. 18:00 w Szprotawskiej Farze. Prosimy o przygotowanie chorągwi, figur i obrazów na procesję oraz kwiaty dla dzieci, które zapraszamy do sypania w czasie procesji.

 

  1. W oktawie Bożego Ciała w piątek po Mszy św. o godz. 17:00 procesja wokół kościoła, a w niedzielę po Mszy św. i nabożeństwie o godz. 11:00 – zachęcamy wszystkich do uczczenia Chrystusa obecnego w Najśw. Sakramencie.

 

  1. W piątek przypada święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.

 

  1. Została udzielona dyspensa na piątek po Uroczystości Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a podjęcia innych form pokuty, jak na przykład: modlitwa, jałmużna czy uczynki miłości.

 

  1. Wspólnota „Źródło Wody Żywej” zaprasza na adorację w piątek w kościele po Mszy św. wieczornej.

 

 

  1. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

      Jan Litwinka

         Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…