FIGURY Z KAPLICY OGRÓJCA ZABRANE DO RENOWACJI

25 kwietnia 2024 roku zostały zabrane do renowacji figury  z kaplicy Ogrójca.  Na grupę składają się: figura anioła, zawieszona pod sklepieniem, ponad grobem, dwie figury śpiących apostołów, kolejna przedstawiająca jednego z apostołów w pozie „do modlitwy” i figura siedzącej postaci(najprawdopodobniej Chrystusa). Większość z nich tworzyła zapewne scenę modlitwy Chrystusa w ogrójcu. Poszczególne figury pochodzą najprawdopodobniej z drugiej połowy lub końca XIX wieku. Zostały wykonane z drewna, pokryte zaprawą i polichromowane. Na obecnym etapie widoczna jest ostatnia z aranżacji – rzeźby mają przynajmniej jedną z warstw przemalowań. Po rozpoczęciu prac niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań i przedstawienie WUOZ w Zielonej Górze. Ze względu na istniejącą wilgotność w kaplicy  konieczne jest przeprowadzenia prac konserwatorsko – restauratorskich jej wnętrza, zanim figury powrócą na swoje miejsce.

Prace konserwatorskie wykona Pracownia Projektowo-Konserwatorska w Toruniu.