WSPÓLNOTA MARYJNA

W naszej parafii powstała Wspólnota Maryjna, której celem jest wzmocnienie i propagowanie kultu NMP – naszej Patronki .

 Wszystkie spotkania oprócz aspektu   modlitewnego i wspólnotowego, będą przybliżały postać  Maryi Panny  patronki naszej parafii. Zarówno pod względem historycznym, biblijnym, tradycji Kościoła jak i nauki dogmatycznej Kościoła. Poznawanie Najświętszej Maryi Panny    jako wzoru wiary dla nas.

Grupa liczy 19 osób i jest ciągle otwarta na nowych członków. Prowadzącym i opiekunem duchowym jest ks. Dawid. Odbyły się już dwa spotkania.  Drugie spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2024 roku. Termin spotkania będzie  podawany z wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych. Inicjatorką powstania takiej grupy  jest parafianka, która jak stwierdziła „parafia jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dlatego taka grupa powinna powstać, aby postać patronki była jak najlepiej poznawana i propagowana”.