DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

W  poniedziałek  25 marca   obchodzimy w Kościele   Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 18:00 grupa 35 wiernych wraz z ks. Dawidem  złożyła deklarację włączenia się w to dzieło. Eucharystię celebrowało trzech  kapłanów: ks. prałat Ryszard, ks. Dawid i ks. Krzysztof główny celebrans. Deklarację przyjmował ks. Krzysztof. Nazwiska osób modlących się w intencji dziecka poczętego zostały wpisane do Księgi Duchowej Adopcji.