V Niedziela zwykła

 1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.

  

 1. W przyszłą niedzielę przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, które w naszej parafii łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości i czynnego działania wobec cierpiących, chorych i osamotnionych, wobec tych, których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele w czasie Mszy św. o godz. 11:00 będziemy się modlić w intencji wszystkich chorych w naszych parafiach. Tych, którzy chcieliby przyjąć Sakrament chorych po zakończeniu Mszy św., prosimy o przyniesienie kartek z imieniem i nazwiskiem oraz adresem, abyśmy mogli wpisać do księgi chorych.

 

 1. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na spotkanie w poniedziałek o godz. 16:30 w salce nad garażami.

 

 1. Natomiast Grupa Biblijna zapraszana spotkanie w środę godz. 16:30 w salce nad garażami.

 

 1. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w czwartek o godz. 16:00 w salce w Domu Katechetycznym.

 

 1. Wspólnota Modlitewna „Źródło Wody Żywej” zaprasza na „Adorację” Najśw. Sakramentu w piątek po Mszy św. wieczornej w kościele „Farnym”.

 

 1. Msza św. w piątek o godz. 17:00 w naszym kościele.

 

 1. Pięciodniowy kurs przedmałżeński odbędzie się w naszej parafii w dniach 26 lutego – 1 marca br. Nauki będą rozpoczynać się każdego dnia Mszą św. o godz. 18:00 w kościele, a po jej zakończeniu spotkania odbywać się będą w salce nad garażami.

 

 1. Pierwsze spotkanie Domowego Kościoła w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 10 marca o godzinie 16:00 w salce nad garażami 

 

 1. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła składamy ofiary do puszek na potrzeby hospicjów, natomiast „cicha taca” jak w każdą drugą niedzielę będzie przeznaczona na renowację ambony.

 

 

 1. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

        †      Michał Hładziak

        †      Janina Nowacka

        †      Waldemar Scholzke

        †      Krzysztof Flisak

     Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…