ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6 stycznia obchodziliśmy jedno z najstarszych świąt. Obchodzono je na Wschodzie  od III wieku, a na Zachodzie pod koniec IV wieku. W tym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Uczestniczyliśmy w Eucharystii według porządku niedzielnego. Zostały poświęcone dary: kadzidło, złoto i kreda. Kredą oznaczamy zgodnie z dawnym zwyczajem drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego.  Kreślimy  litery  C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego,  co tłumaczymy  jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”. A woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.