POWRÓCIŁA AMBONA Z RENOWACJI W KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

7 grudnia została zamontowana  większa część ambony po renowacji  w kościele św. Andrzeja Apostoła.  W renowacji była od marca 2023. Prace renowacyjne wykonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Toruniu.