RORATY

Roraty 2023 dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 odbywają się pod hasłem „Budujemy stajenkę dla Jezusa” W tym roku na Roratach dzieci będą  budowali w swoich sercach stajenkę dla Dzieciątka Jezus. Pomoże w tym św. Franciszek, który 800 lat temu pierwszy zbudował stajenkę w miejscowości Greccio we Włoszech. W czasie kazań przedstawiana będzie postać budowniczego stajenki i najważniejsze epizody z jego życia. Dzieciom tworzącym w swoich sercach miejsce dla Jezusa będzie towarzyszyć Biedaczyna z Asyżu. Skorzystają z rad i wskazówek udzielanych przez św. Franciszka, podobnie jak robotnicy, stawiając jakąś budowlę, korzystają z projektu stworzonego przez architekta.       Pierwszego dnia dzieci otrzymały planszę, na której w wyznaczonych miejscach będą przyklejać obrazki otrzymywane każdego dnia Adwentu.

Na ich odwrocie zostały wydrukowane zadania oraz pytania na poszczególne dni Adwentu.

    Dzieci  przynoszą także serduszka z wypisanym dobrym uczynkiem. Serduszka są losowane i dwoje  dzieci otrzymuje na jeden dzień do domu figurkę Maryi.  Serduszka zostaną wykorzystane do dekoracji na Boże Narodzenie, zostanie nimi ozdobiona choinka.

Roraty dla dorosłych o godz. 7:00.