MSZA ŚWIĘTA KANONICZNA

W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia po godzinie 11:30 odbyła się Msza Święta Kanoniczna, kończąca wizytację parafii. Rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Biskupa Tadeusza Lityńskiego przez ks. Proboszcza Ryszarda Grabarskiego, który podał do ucałowania krzyż. Następnie odbyła się przed ołtarzem na klęcząco modlitwa w intencji Biskupa prowadzona także przez ks. Proboszcza. Potem zostało przedstawione sprawozdanie za okres 8 lat od ostatniej wizytacji.

Na początku Eucharystii został uroczyście powitany przez parafian. Mszę Świętą Ks. Biskup koncelebrował z ks. Dawidem. Wygłosił okolicznościowe kazanie (można je wysłuchać poniżej).

Podczas Mszy Św. Udzielił uroczystego błogosławieństwa lektoratu trzem ministrantom. Po udzieleniu komunii udzielił indywidualnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom uczestniczących w Eucharystii. Na zakończenie udzielił Uroczystego Błogosławieństwa płynącego z Mszy Świętej kanonicznej. We Mszy Świętej posługę pełnili wszyscy ministranci. Oprawę muzyczną zapewnił organista Marcin Bojski.