Życzenia imieninowe dla Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego

Ekscelencjo, Księże Biskupie,

Z okazji imienin, składamy na ręce Księdza Biskupa życzenia wielu Łask Bożych, opieki Świętego Patrona, zdrowia oraz potrzebnych sił w wypełnianiu pasterskiego i biskupiego posłannictwa.

Niech nieustająca opieka Matki Bożej Rokitniańskiej oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą oraz drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Duch Święty kieruje Ekscelencją jako strażnikiem prawdy i dobra Kościoła, a głoszona przez Księdza Biskupa Dobra Nowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością.

Życząc tych Bożych darów w służbie Chrystusowemu Kościołowi,
zapewnieniamy o modlitwie.