TRWA RENOWACJA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Trwają prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie.  Po przebadaniu usunięto wtórne, cementowe spoiny i pojedyncze, zerodowane cegły. Wstępnie oczyszczono elewację przy pomocy wody i pary wodnej pod ciśnieniem. Planowane jest także oczyszczanie lica cegieł metodą laserową oraz przebadanie i usunięcia zerodowanych, zasolonych, wtórnych nawarstwień z blend, glifów okiennych oraz ościeży portalu. Ponadto zdemontowano w celu przeprowadzenia konserwacji oryginalne, dębowe ramy okienne, w których zrekonstruowane zostaną witraże na wzór szkleń historycznych. Szprotawska fara objęta jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod numerem 234. (Źródło informacji; https://www.lwkz.pl/web/)

Wejście główne przed renowacją.

A