BOGOSŁAWIEŃSTWO CEREMONIARZA

Podczas Eucharystii  dnia 31 maja 2023 roku o godz.17:00 sprawowanej przez biskupa Tadeusza Lityńskiego nastąpiło mianowanie naszego ministranta na ceremoniarza. Z prośbą wystąpił ks. Tomasz.  Po mianowaniu i przyrzeczeniu ceremoniarz  otrzymał z rąk biskupa oznakę pełnienia posługi.