WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

27 maja 2023 roku odbyło się nabożeństwo  Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 18:00,  celebrowana przez  ks. Dawida i ks. Krzysztofa.  Po Eucharystii ks. Krzysztof wygłosił konferencję. Następnie został     wystawiony Najświętszy Sakrament i   odbyło się czuwanie, Adoracja / Uwielbienie – Litania do Ducha Świętego, Modlitwa Wstawiennicza. Indywidualne błogosławieństwo przez ks. Krzysztofa.  Apel Jasnogórski.  Czuwanie prowadziła  wspólnota Źródło Wody Żywej.  Nad wszystkim czuwał ks. Krzysztof, który jest opiekunem wspólnoty.