Pielgrzymka „Przyjaciół Paradyża”

Doroczna pielgrzymka wiernych zrzeszonych w Dziele Duchowej Pomocy Powołaniom „Przyjaciele Paradyża” odbyła się w niedzielę 7 maja br. Pielgrzymi z naszej parafii wraz z opiekunem ks. Dawidem uczestniczyli w godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP, konferencji ascetycznej, nabożeństwie majowym, na którym nastąpiło zawierzenie  duchowej pomocy powołaniom Matce Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich  oraz na uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bp. Adriana Puta.

„Przyjaciele Paradyża” to stowarzyszenie powołane przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego w celu wspierania powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Członkowie dzieła zobowiązują się do codziennej modlitwy o powołania, podejmowania innych inicjatyw powołaniowych oraz wspierania materialnego seminarium duchownego w Paradyżu i diecezjalnego duszpasterstwa powołań.