LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

8 kwietnia 2023 roku o godz. 21:30  rozpoczęła się  LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY oznajmiająca nam Zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia rozpoczęła się przed kościołem gdzie został poświęcony ogień. Liturgię koncelebrowali:   ks. Prałat Ryszard –  proboszcz parafii, ks. Krzysztof,  ks. Dawid i ks. Tomasz.

Głównym celebransem był ks. Krzysztof. 

Poświęcił  ogień, od którego zapalił paschał, potem  zostały wyżłobione symbolicznie greckie litery Alfa i Omega (Bóg , który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć) oraz cyfry obecnego roku  (oznaczają wpisanie naszej, konkretnej historii w nieskończone istnienie Boga) i wbite zostały w paschał  symboliczne grona oznaczające 5 ran Chrystusa-Boga. Po zapaleniu paschału celebrans nałożył kadzidło do kadzielnicy.  W tym czasie w kościele była zupełna ciemność. Celebrans wchodząc procesyjnie do kościoła trzykrotnie zatrzymywał się śpiewając wezwanie „Światło Chrystusa” i zostawały zapalane świece od paschału.  Kiedy paschał został wniesiony przed ołtarz, został ustawiony obok chrzcielnicy. Wtedy rozpoczęła się liturgia w kościele. Ks. Dawid  odśpiewał  ORĘDZIE WIELKANOCNE (Exsultet). Podczas Liturgii Słowa   wysłuchaliśmy 8 czytań (7 ze Starego Testamentu i 1 z Nowego Testamentu), przeplatane śpiewem psalmów i modlitwą celebransa.  W tę część włączyły się osoby świeckie, lektorzy. Usłyszeliśmy wreszcie radosne „Chwała na wysokości” wraz z głosami wszystkich dzwonów i dzwonków.

Okolicznościowe kazanie z ambony wygłosił ks. Krzysztof.

Następną częścią liturgii było poświęcenie wody  i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.  Ceremonię poprzedzało odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Na zakończenie Eucharystii wszyscy w procesji  z Najświętszym Sakramentem wyruszyli wokół kościoła oznajmiając wszystkim, że Chrystus Zmartwychwstał. Przed rozesłaniem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum.

Ks. Krzysztof złożył szczególne podziękowania za pomoc i udział w obchodach Triduum Paschalnego oraz życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania.

 

Oprawę muzyczną zapewniła schola pod kierunkiem  Marcina Bojskiego.

CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ  – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!