LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU upamiętniająca mękę i śmierć Pana Jezusa rozpoczęła się 7 kwietnia  2023 roku o godz. 18:00. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie jest odprawiana Eucharystia. Liturgię celebrowali:  ks. Prałat  Ryszard, ks. Dawid  i ks. Tomasz. Głównym prowadzącym Liturgię  był ks. Tomasz, który rozpoczął   od postawy uniżenia i poddania Bogu  leżąc krzyżem przed ołtarzem.  Okolicznościowe kazanie wygłosił także ks. Tomasz. Kończąc kazanie usłyszeliśmy słowa pełne nadziei „Bóg pragnie przyjść do ciebie”.

Liturgia odbywała się przy obnażonym  ołtarzu. Ewangelia została odczytana przez kapłanów celebrujących liturgię z podziałem na role, które a przedstawiała  mękę i śmierć Pana Jezusa według św. Jana. Modlitwa powszechna też była inna niż zwykle: było 10 wezwań,  po których była chwila ciszy i modlitwa celebransa. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie krzyża w trzech etapach i adoracja krzyża przez wszystkich uczestników liturgii. Przed zakończeniem rozdawana była  komunia, której konsekracja nastąpiła w Wielki Czwartek. Na zakończenie  liturgii odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Adoracja potrwała do godz. 24:00, a przed jej zakończeniem zostały odśpiewane Gorzkie Żale. Przez cały dzień można było skorzystać z sakramentu spowiedzi.

W liturgię włączyli się: ministranci, nadzwyczajni szafarze; osoby świeckie. Śpiewy prowadzili soliści pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego.