SEMINARIUM NOWEGO ŻYCIA

Wspólnota modlitewna „Źródło Wody Żywej” prowadzi   Seminarium Nowego Życia. Program spotkań  stwarza okazję do przybliżenia  relacji z Bogiem oraz pogłębi i utrwali   wiedzę o Piśmie Świętym, a także odnowi  życie w wierze i pozwoli  znaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Jest to udział w cyklu ośmiu cotygodniowych spotkań w ramach, których uczestnicy wspólnie będą przeżywać  Eucharystię,  wysłuchają  konferencji  i  uwielbią Boga. Spotkania będą odbywać się w każdy piątek od 31 marca o godz. 18:00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie. Każdy uczestnik otrzyma przewodnik, który pomoże w systematycznym korzystaniu z seminarium. Seminarium prowadzi ks. Krzysztof.