III Niedziela Wielkiego Postu

 1. To już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Przypominamy, że Wielki Post to czas dobrych postanowień: odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma św., na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem.

 

 1. Droga krzyżowa w piątek:
  • dla dzieci o godz. 16:30
  • dla dorosłych rano o godz. 8:15, a wieczorem dla młodzieży i  dorosłych  o godz. 17:15
  • w Śliwniku po Mszy św. o godz. 16:00.

 

 1. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17:00.

 

 1. W poniedziałek przypada X rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Franciszka – módlmy się w jego intencji o błog. Boże i owocny pontyfikat.

 

 1. Jak wszyscy wiemy dzisiaj w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadzi znany nam już Ks. Sławek. Polecajmy go naszym modlitwom prosząc o światło Ducha św. dla   niego,  a także dla spowiedników. Nauki będą głoszone dzisiaj w czasie każdej Mszy św. i w czasie Gorzkich żali oraz do środy włącznie.

       W dni powszednie nauki będą głoszone na Mszach św. o godz.  7:00,   9:00  i  18:00,     a spowiedź będzie w środę od  godz.  6:30   i   od   godz.   16:30.

Natomiast w Śliwniku nauki będą głoszone również w poniedziałek i wtorek w czasie Mszy św. o godz. 16:00,  a spowiedź  będzie we wtorek od  godz. 15:30.

 

 1. Przypominamy, że spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII – grupa I Ks. Tomasza  –  klasy A, B, C i D ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz z Wiechlice dzisiaj po Mszy św. wieczornej, a pozostałe klasy VIII w IV niedzielę.

 

 1. Apostolat Zbawczego Cierpienia zaprasza na Różaniec w naszym kościele w poniedziałek o godz. 8:15 w czasie, którego będziemy wypraszać ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia dla wszystkich chorych i cierpiących. Natomiast spotkanie członków i sympatyków Apostolatu Zbawczego Cierpienia w czwartek o godz. 16:00 w salce w Domu Katechetycznym.

 

 1. Wspólnota Źródło Wody Żywej zaprasza na Adorację w piątek po Mszy św. wieczornej. Pod chórem jest skrzyneczka, gdzie można składać intencje do omdlenia w czasie Adoracji Wspólnotowej.

 

9.    W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godzinie 11:30 do grona ministrantów przyjęty zostanie jeden kandydat. Zapraszamy do wspólnego przeżywania tego święta wspólnoty Służby Liturgicznej. Jednocześnie zachęcamy wszystkich chłopców do spróbowania swoich sił przy Ołtarzu.

 

 1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII – grupa Ks. Dawida – w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej.

 

 1. Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi Kard. Karola Wojtyły:

         „Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Dlatego wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błog. Bożym,  jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża”.      

Także biskup zielonogórsko-gorzowski, wraz ze swoim najbliższym współpracownikiem bp. Adrianem, pragnie wyrazić solidarność ze stanowiskiem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, zaprezentowanym w jego Oświadczeniu z dnia 9 marca bieżącego roku.  Medialny atak wymierzony w osobę św. Jana Pawła II uważam za szokujący, niesprawiedliwy i głęboko stronniczy.  W tym trudnym czasie, kiedy to podważane jest dobre imię naszego wybitnego Rodaka, proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o podjęcie w parafiach modlitwy w intencji Kościoła, który jest w Polsce”.

 

 1. W wyjściu bocznym są do nabycia świece wielkanocne po 20 złotych.

 

 1. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

                       †        Ewa Fil

                       †        Józef Kazimierczyk                                 

                      Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…