ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA KSIĘDZA BISKUPA ADRIANA

Ekscelencjo,

Księże Biskupie Adrianie

  W dniu imienin pragniemy złożyć na Twe czcigodne ręce najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię, Księże Biskupie, błogosławieństwem, zdrowiem i siłami tak potrzebnymi do codziennej pracy w służbie ludziom i Kościołowi. Niech Matka Boska i jej opieka będzie wsparciem w każdym misyjnym zamierzeniu, a Duch Święty kieruje krokami Ekscelencji podczas ewangelizacyjnej misji. Życzymy radości, uśmiechu, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Zapewniamy o naszej pamięci w sercach i modlitwie.

    Szczęść Boże