UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6 stycznia obchodziliśmy jedno z najstarszych świąt. Obchodzono je na Wschodzie  od III wieku, a na Zachodzie pod koniec IV wieku. W tym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Uczestniczyliśmy w Eucharystii według porządku niedzielnego. Zostały poświęcone dary: kadzidło, złoto i kreda. Kredą oznaczamy zgodnie z dawnym zwyczajem drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego.  Kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu:  Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”. A woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. Po Mszy Św. o godz. 11:30 odbył się Orszak Trzech Króli. Celem była stajenka na placu przed ratuszem, gdzie Królowie złożyli symboliczne dary. Orszak został przygotowany przez ks. Dawida.