NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNE W WIECZÓR ŚW. SYLWESTRA

W sobotę 31 grudnia, w wieczór świętego Sylwestra zgromadziliśmy  się o godz. 17:00 na Mszy św. i nabożeństwie dziękczynno-błagalnym. Eucharystię celebrowali ks. Dawid i ks. Tomasz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Głównym celebransem był ks. Dawid, który prowadził także nabożeństwo. Podczas nabożeństwa  dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski kończącego się 2022 roku oraz przepraszaliśmy  za grzechy i zaniedbania. Wstawialiśmy się też modlitewnie podczas wystawionym Najświętszym Sakramentem za przyszły 2023 rok. Na zakończenie został odśpiewany hymn Te Deum i nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.