Narodzenie Pańskie

 1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego –  Bóg przychodzi do swoich, do tych, których ukochał, by wyjednać im zbawienie. Przeżyjmy te święta w gronie rodzinnym śpiewając kolędy i dzieląc się wzajemnie dobrocią i życzliwością.

 

 1. W poniedziałek 26 grudnia uroczystość Św. Szczepana, Męczennika. Niech przykład Św. Szczepana pomoże nam dostrzec jak wielką wartość dla chrześcijanina ma życie   z Chrystusem.       Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego, a taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Fakultet Filozoficzno-Teologiczny.

 

 1. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają jeszcze przypadające święta:
 • we wtorek – wspominamy św. Jana Apostoła, Ewangelistę;
 • w środę – wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych ;
 • w piątek będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny   –   niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą. Dlatego Ks. Bp Diecezjalny Tadeusz Lityński mając na względzie dobro duchowe wszystkich wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,          a także innym katolikom przebywającym w tym dniu na jej terytorium, udzielił dyspensy od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.                                                               Ks. Biskup zachęcił jednocześnie do zastąpienia tych praktyk innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności oraz udzielił z serca pasterskiego błogosławieństwa.

 

 1. Natomiast w czwartek wspominany jest przez liturgię jako święty król Dawid, a także jest to dzień imienin Ks. Dawida – składając jemu już dzisiaj najlepsze życzenia z okazji imienin, zdrowia, wielu łask i Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Wniebowziętej w działaniach jakie podejmuje w naszej parafii. Pamiętajmy także o nim w naszej modlitwie, szczególnie w czwartek w czasie  Mszy św.  o godz. 18:00.

 

 1. Zelatorów i zelatorki Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie w czwartek o godz. 16:00 w salce nad garażami.

 

 1. Przed nami ostatnie godziny 2022 roku. W sobotę, w wieczór świętego Sylwestra zgromadzimy się o godz. 17:00 na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski kończącego się roku oraz przepraszać za grzechy i zaniedbania.

 

 1. W przyszłą niedzielę „Nowy Rok” uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, a także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Będziemy składać sobie nawzajem życzenia. Dzielmy się z bliźnimi naszym prawdziwym bogactwem: serdecznością, dobrocią i darem przebaczenia. Kościół wskazuje nam tego dnia na Maryję, Matkę Boga. W  Jej  dłonie   możemy  złożyć  naszą  przyszłość  w  czasie  Mszy św.:  które będą odprawiane jak w każdą niedzielę –  nie  będzie  tylko  Mszy św.  o  7:00,

                                  –       Msza św. w szpitalu o godz. 7:15,

                                   –       a w Śliwniku o godz. 9:30.

 

 1. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z wielką radością śpiewaliśmy Chwała na wysokości Bogu Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej światłości i stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze polskie dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz trudną codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia Bożego. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość.