SUMA ODPUSTOWA W PARAFII ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Odpust w Parafii Św. Andrzeja Apostoła przypada 30 listopada, ale zgodnie z wieloletnią tradycją Suma Odpustowa została  odprawiona w I Niedzielę Adwentu, tj. 27 listopada o godz. 11:00.  Koncelebrowana była przez ks. Krzysztofa i ks. Tomasza. Głównym celebransem był ks. Tomasz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii został pobłogosławiony adwentowy wieniec, opłatki oraz  uroczyście zapalona pierwsza świeca. Na zakończenie uroczystej Mszy św. został wystawiony Najświętszy Sakrament i odbyła się procesja wokół  kościoła. Przed błogosławieństwem zostało odśpiewane radosne Te Dem. W celebrację  Eucharystii włączyli się parafianie, a oprawę muzyczną zapewnił organista  Andrzej  Bembenik.

Ze względu na rozpoczynający się okres adwentu można było włączyć się w  akcję Caritasu Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zakupując świecę.

Ks. Krzysztof podziękował imiennie tym, którzy włączyli się w przygotowanie świątyni i otoczenia kościoła na dzisiejszą uroczystość.