NIESZPORY ROZPOCZYNAJĄCE ADWENT

26 listopada 2022 roku o godz. 17:00  odbyła się wspólna modlitwa Nieszporami rozpoczynająca okres Adwentu, czyli  czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Prowadzona była przez ks. Tomasza. Śpiewy prowadzone były przez diecezjalny zespół „FULL OF GRACE” czyli „PEŁNA ŁASKI”. Zespół ten łączy młodych ludzi z całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Odbyło się błogosławieństwo adwentowego wieńca oraz uroczyste zapalenie pierwszej adwentowej świecy.