1 LISTOPADA 2022 – „ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

1 LISTOPADA 2022 – Uroczystość Wszystkich Świętych przywołuje na pamięć rzeszę świętych i błogosławionych, którzy zostali bądź też nie zostali ogłoszeni przez Kościół i wyniesieni do chwały ołtarzy. Uroczystość Wszystkich Świętych każe nam zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności świata i zastanowić się. Centrum uroczystego dnia była EUCHARYSTIA za zmarłych odprawiona na cmentarzu komunalnym poprzedzona procesją (procesja rozpoczęła się o godz. 11:30). W procesji uczestniczyli: ks. Proboszcz Ryszard i ks. Dawid, ks. Tomasz, ministranci i oczywiście liczni wierni. Procesja zatrzymywała się na 5 stacjach, na których wznoszone były modlitwy za poszczególnych zmarłych. Ostatnią stacją był polowy ołtarz przy którym o godz. 12:18 została odprawiona uroczysta Msza Święta.  Celebransem był ksiądz Tomasz, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Śpiewy i oprawę muzyczną zapewnił nam organista Marcin Bojski. Na cmentarzu można było także składać wypominki za naszych zmarłych od godziny 10:00 do rozpoczęcia Mszy Św.