Niedziela Najśw. Trójcy – ogłoszenia Św. Andrzeja Apostoła

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, dlatego módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Św.

 

 1. W czwartek uroczystość Bożego Ciała –  Msze św. o godz. 8:00 oraz  10:00  i wyjście procesji z kościoła do czterech ołtarzy około godz. 10:30.  Trasa procesji w tym  roku będzie prowadzić ulicami: Jedności, Jagiełły, Łokietka i na plac przed kościołem. Ołtarze budowane będą: przy plebanii, na ulicy Jagiełły i Łokietka oraz przy kościele. Prosimy o sąsiedzką pomoc przy budowaniu i przystrajaniu ołtarzy. Okna katolickich mieszkań powinny być odpowiednio przystrojone, co będzie szczególnym podkreśleniem charakteru uroczystego dnia. Starajmy się brać czynny udział w procesji przez zaangażowanie w śpiew, a pomocą w tym będą śpiewniki z tekstami pieśni, które będą wyłożone na ławkach. Udział w procesji jest naszym wyznaniem wiary, ale nie zwalnia z  uczestnictwa we Mszy św.  Prosimy o przygotowanie chorągwi, figur i obrazów oraz kwiaty do sypania na procesję. Natomiast dziewczynki prosimy o sypanie kwiatów w czasie procesji.

 

 1. W czwartek przypada także rocznica święceń biskupich Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego – pamiętajmy o nim w modlitwie.

 

 1. Msze św. już na stałe w niedziele będą odprawiane jak do tej pory o godz. 8:00 i 11:00, natomiast w dni powszednie tylko w piątki o godz. 17:00.

 

 1. W sobotę odpust ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej – patronki diecezji: zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

 

 1. Zgodnie z uprawnieniem jako proboszcz parafii udzielam dyspensy w piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a podjęcia innych form pokuty, jak na przykład: modlitwa, jałmużna czy uczynki pobożności i miłości.

 

 1. Kandydatów do bierzmowania z klasy VII – grupa Ks. Bartosza – zapraszamy na Mszę św. i spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 18:00 w kościele.

 

 1. Również w przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła składamy ofiary do puszek   na KUL  i  Fakultet Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze.

 

 1. Także w przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych o godz. 17:00 na cmentarzu komunalnym.

 

 1. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi nabór na dwuletnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela religii w szkołach wszystkich poziomów. Zajęcia będą się odbywały w soboty począwszy od października w siedzibie Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze.        Szczegóły na stronie internetowej zgora.pl.

 

 1. Parafialny Klub Seniora organizuje wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy nad jezioro do Wągrowca w dniach 11 – 18 września.  W ramach turnusu wykonywane będzie pięć zabiegów dziennie.     Odpłatność za turnus wynosi 1270 złotych. Zapisy oraz wpłata zaliczki  w wysokości 400 zł w salce nad garażami w środy w    10:00   –   11:30  przy ulicy Piastowskiej 5. 

 

12. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na ogrzewanie naszego kościoła.