MSZA ŚW. W INTENCJI 45-LECIA POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ KS.PRAŁATA RYSZARDA GRABARSKIEGO

7 maja 2022 roku o godz. 7:00 odbyła się w naszym kościele Msza Święta w intencji 45-lecia posługi Kapłańskiej ks. Prałata Ryszarda Grabarskiego proboszcza naszej parafii.  Kwiaty i życzenia składały grupy parafialne – Parafialny Klub Seniora, Pielgrzymkowa Grupa Rowerowa, Członkowie Żywego Różańca i inni.

Drogi naszym sercom Jubilacie!

W tym szczególnym dniu –  nasza wspólnota parafialna w imieniu której kierujemy do Ciebie te słowa, pragnie być z Tobą i przy Tobie, by wyrazić Ci naszą wdzięczność, że przed 45. laty odpowiedziałeś „tak” na Chrystusowe zaproszenie „Pójdź za Mną”, by rozpocząć służbę w Winnicy Pańskiej.

W takim dniu jak dzisiejszy, trudno jest patrzeć na wszystkie lata Twojej pracy kapłańskiej inaczej niż na dar Twych Kapłańskich dłoni i ust, które szczodrze karmiąc nas słowem i umacniając sakramentami, poprzez Twoje świadectwo wiary i miłości prowadziły nas do Chrystusa, by wszyscy do których byłeś posłany stanowili jedno w Chrystusie.

To wszystko co czyniłeś dla nas przez lata posługi duszpasterskiej w szprotawskiej  parafii p.w. Najświętszej  Matki Bożej Wniebowziętej pozostanie w naszych sercach, w duszach i pamięci następnych pokoleń.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Ci Drogi Jubilacie wielkiej radości z każdego dnia Twej Kapłańskiej służby oraz sił i zdrowia w sprawowaniu trudnych obowiązków ojca parafii.

Niech nasz Miłosierny Bóg obficie nagradza Twe kapłańskie oddanie w służbie Kościoła, a Matka Boża Wniebowzięta niech wraz ze swym Synem Chrystusem, będą Twoim wsparciem w codziennej służbie Bogu i ludziom.

Drogi Jubilacie – za Twą gorliwość duszpasterską Bogu niech będą dzięki, a na dalsze trudy Twej pasterskiej posługi, jaką pełnisz każdego dnia

„Szczęść Boże”!