ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

24 kwietnia 2022 roku w Święto Miłosierdzia Bożego odbyło modlitewne czuwanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem  w Godzinie Miłosierdzia od 15:00 do 16:00. Prowadzone było przez panią Krystynę Kabza, która wiernie od lat prowadzi spotkania w każdy  piątek. Kapłańskie wsparcie zapewnił ks. Bartosz.

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa przekazanym S. Faustynie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w czasie Godziny Miłosierdzia odmawiana była w naszej świątyni o godz. 15:00 nowenna do Miłosierdzia Bożego. Każdy mógł wziąć   wydrukowany tekst nowenny, który był dostępny  na stoliku z prasą.        

 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).