ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA KSIĘDZA BARTOSZA

Czcigodny Księże Bartoszu!

Życzymy, by przez całe swoje życie

podążał Ksiądz z ufnością za Panem.

Wszystko, co Ksiądz robi, niech czyni z młodzieńczą pasją.

Cieszy się światem i spotykanymi ludźmi,

a Księdza serce niech przepełnia miłość, którą podzieli się z potrzebującymi.

Niech pielęgnuje Ksiądz w sobie uśmiech,

nie zatraca nigdy poczucia humoru.

Stara się słuchać bardziej Boga niż ludzi,

a On pokaże Księdzu Prawdę

i obdarzy swoim błogosławieństwem.

Matka Boża Wniebowzięta patronka naszej parafii niech zawsze czuwa na Tobą.

Życzenia płyną od kapłanów i wdzięcznych parafian.