WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Wielki Czwartek 14 kwietnia 2022 roku rozpoczął obchody Triduum Paschalnego. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta i jedyna w tym dniu  Msza Św.,  odprawiana w naszym kościele.  Celebrowana była przez trzech  kapłanów: ks. proboszcz Ryszard, ks.  Bartosz i  ks. Krzysztof, który był głównym celebransem.  Z uwagi na to, że jest to Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, w której wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii jak i kapłaństwa złożone ostały wszystkim kapłanom życzenia od wszystkich grup parafialnych  i wiernych oraz wręczone zostały kwiaty i słodkie upominki.

Usłyszeliśmy też radosną nowinę – ks. Proboszcz Kanonik Ryszard Grabarski otrzymał tytuł Prałata. (Prałaturę nadaje, na wniosek i prośbę biskupa diecezjalnego, Stolica Apostolska. Jest to znak uznania zasług duchownego dla Kościoła. W Kościele polskim zwyczajowo nazywa się prałatem również honorowego kapelana Jego Świątobliwości.)

W tej jednej Mszy św. po raz ostatni usłyszeliśmy dźwięk dzwonów  podczas odśpiewania „Chwała na wysokości”, od tej pory słychać już tylko dźwięk kołatek.    Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bartosz.

Następnie  główny celebrans dokonał aktu  umycia nóg 12 mężczyznom. Komunia święta była przyjmowana pod dwiema postaciami.   W darach ołtarza zostały przyniesione wraz z winem, wodą i komunikantami także  chleb i winogron.  Najświętszy Sakrament na zakończenie Eucharystii został procesyjnie przeniesiony do ciemnicy. Główny ołtarz został ogołocony, opustoszało tabernakulum, zgasła czerwona lampka, świeczniki zostały przewrócone. Adoracja w ciemnicy trwała do godz. 22:00

Oprawę muzyczną zapewniła  schola pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego.