Niedziela Palmowa – ogłoszenia Św. Andrzeja Apostoła

 

 1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas w Wielki Tydzień. To już naprawdę ostatni moment, aby pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, aby w pełni uczestniczyć w Świętym Triduum Paschalnym.    Prosimy, nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.

 

 1. Spowiedź –       Wielki Piątek w godz. 15:00  –  17:00.

 

 1. W i e l k i C z w a r t e k :

– w tym dniu jest odprawiana w kościele parafialnym tylko jedna Msza św., zwana Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa

–     Msza św. o godz. 17:00

–     po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy

–     adoracja do godz. 19:00.

 

 1. W i e l k i P i ą t e k :

–   upamiętnia mękę i śmierć Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy się od alkoholu, a także pokarmów mięsnych i tylko raz jemy do syta. Tego dnia, na znak smutku i żałoby, nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najśw. Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego:

–       liturgia rozpocznie się o godz. 17:00

a/ Liturgia Słowa

b/  adoracja Krzyża – ofiary przeznaczone są na Ziemię Świętą

c/ Komunia św.

–  a d o r a c j a :  godz. 15:00  do  g.  20:00   –   zapraszamy do modlitwy.

 

 1. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa przekazanym S. Faustynie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego. Tekst nowenny jest wyłożony na stoliku z prasą.

 

 1. W i e l k a S o b o t a :

–       jest dniem adoracji Najśw. Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym planując swój dzień, abyśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrystusem w czasie adoracji, najlepiej według podanego planu.        Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zatem warto w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych

–       adoracja od godz. 10:30  do godz. 13:00

–       święcenie pokarmów w kościele  od godz.  11:00;  11:30  i  12:00

W czasie święcenia pokarmów będzie zbierana taca na nasze Seminarium Duchowne w Paradyżu.

 

    Godz. 19:00 – WIGILIA PASCHALNA : oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa

 1. a) gromadzimy się przed kościołem na poświęcenie ognia i wody ( świece na odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. otrzymamy w kościele)
 2. b) Msza św.

 

 1. N i e d z i e l a    Z m a r t w y c h w s t a n i a     P a ń s k i e g o :

       –    Msze św.  o godz.  6:00   i   11:00.    

 

 1. Poniedziałek Wielkanocny :

–  Msze św. według porządku niedzielnego

–   taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze.

 

 1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII e i  fg ze szkoły nr 1 –  grupa Ks. Dawida  –  dzisiaj po Mszy św. o godz. 13:00.

 

 1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko we wtorek w godzinach 16:00  –  17:00.

 

 1. Plan adoracji i program Triduum Paschalnego jest podany na stronie parafii, a także będzie wyłożony na stoliku z prasą i rozdawany dzisiaj przy wyjściu z kościoła.

 

 1. Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta rozpocznie się o godz. 19:00 dzisiaj przed kościołem Wniebowzięcia NMP – zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.