Niedziela Palmowa – ogłoszenia

 1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas w Wielki Tydzień. To już naprawdę ostatni moment, aby pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, aby w pełni uczestniczyć w Świętym Triduum Paschalnym. Prosimy, nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.

 

 1. Spowiedź –       poniedziałek, wtorek i środę od godz. 17:00

           –      Wielki Piątek w godz. 7:00  –  23:00

            –     Wielka Sobota         w godz. 7:00 – 8:00   i   15:00 – 16:00.

 

 1. W i e l k i C z w a r t e k :

– w tym dniu jest odprawiana w kościele parafialnym tylko jedna Msza św., zwana Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa

–     Msza św. o godz. 18:00

–     po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy

–     adoracja do godz. 22:00.

 

 1. W i e l k i P i ą t e k :

–   upamiętnia mękę i śmierć Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy się od alkoholu, a także pokarmów mięsnych i tylko raz jemy do syta. Tego dnia, na znak smutku i żałoby, nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najśw. Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

–       liturgia rozpocznie się o godz. 18:00

a/ Liturgia Słowa

b/  adoracja Krzyża – ofiary przeznaczone są na Ziemię Świętą

c/ Komunia św.

–  a d o r a c j a :  godz. 7:00  do  godz. 23:30   –   zapraszamy do modlitwy

godz. 23:00  –  Gorzkie żale  i  zakończenie adoracji.

 

 1. Natomiast Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00, a Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 15:30 w kościele.

 

 1. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa przekazanym S. Faustynie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w czasie Godziny Miłosierdzia będziemy odmawiać nowennę do Miłosierdzia Bożego, która będzie codziennie o godz. 15:00.   Tekst nowenny jest wyłożony na stoliku z prasą.        

 

 1. W i e l k a S o b o t a :

–       jest dniem adoracji Najśw. Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym planując swój dzień, abyśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrystusem w czasie adoracji, najlepiej według podanego planu. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zatem warto w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych

–       adoracja od godz. 7:00 rano

–       święcenie pokarmów w kościele parafialnym od godz.  9:00  do  14:45  (co pół godziny)

W czasie święcenia pokarmów będzie zbierana taca na nasze Seminarium Duchowne w Paradyżu.

 

W Śliwniku w sobotę adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 10:00 – 12:45, a po  jej zakończeniu poświęcenie pokarmów.

    Święcenie na innych wioskach:        Kartowice – 10:00,  Henryków – 10:30, 

                                  Puszczyków – 11:30,      Nowa Kopernia – 12:00.

 

    Godz. 21:00 – WIGILIA PASCHALNA : oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa

 1. a) gromadzimy się przed kościołem na poświęcenie ognia i wody ( świece na odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. otrzymamy w kościele)
 2. b) Msza św.
 3. c) liturgia zakończy się procesją rezurekcyjną.

 

 1. N i e d z i e l a Z m a r t w y c h w s t a n i a P a ń s k i e g o :

       –    Msze św.  o godz.  6:00 ;   8:30;   10:00;   11:30;   13:00    i   18:00

       –    w szpitalu o godz.  6:30,   a w Śliwniku o godz.  9:30,    

 

 1. Poniedziałek Wielkanocny :

–  Msze św. według porządku niedzielnego

–   taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze.

 

 1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII e i  fg ze szkoły nr 1 –  grupa Ks. Dawida  –  dzisiaj po Mszy św. o godz. 13:00.

 

 1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko we wtorek w godz.  16:00 – 17:00.

 

 1. W tym tygodniu można jeszcze w kościele ofiarować żywność trwałą, a w Wielką Sobotę możemy podzielić się święconką  –   tradycyjnie już   będzie można złożyć swój dar w kaplicy Krzyża św. Ofiarowana żywność będzie przekazana w Wielką Sobotę o godz. 15:00 samotnym i rodzinom najbardziej potrzebującym.

 

 1. Przygotowując się do świąt pamiętajmy też o uchodźcach, a potrzebna jest im bardzo konkretna pomoc rzeczowa, którą można dostarczyć do Parafii Greckokatolickiej przy ulicy Koszarowej albo też do naszej parafii na plebanię, przy ul. Piastowskiej 5. Lista najpotrzebniejszych rzeczy jest wyłożona na stoliku z prasą.

 

 1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na renowację wejścia głównego –  taca z Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty i Niedzieli  Zmartwychwstania  Pańskiego  przeznaczona  będzie  na  ten  

 

 1. Plan adoracji i program Triduum Paschalnego jest podany na stronie parafii, a także będzie rozdawany dzisiaj przez ministrantów przy wyjściu z kościoła.

 

 1. Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta rozpocznie się o godz. 19:00 dzisiaj przed kościołem –  zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

 

 1. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

          †      Daniela Czyż

          †      Grzegorz Ludwiczak

          †      Paweł Jaworski

          †      Adam Matuszak

          †      Władysława Kozłowska

      Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…