DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

W  piątek 25 marca  przypadła uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 18:00 grupa wiernych złożyła deklarację włączenia się w to dzieło. Eucharystię celebrowało dwóch kapłanów: ks. Dawid i ks. Krzysztof. Deklarację przyjmował ks. Dawid, który był głównym celebransem. Nazwiska osób modlących się w intencji dziecka poczętego zostały wpisane do Księgi Duchowej Adopcji, a deklaracje złożono na ołtarzu.