VII Niedziela zwykła – ogłoszenia

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

  1. We wtorek przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Święto to jest przede wszystkim okazją do wsparcia modlitewnego każdego następcy św. Piotra, który zgodnie z wolą Chrystusa został wybrany na pasterza całego Kościoła powszechnego.

 

  1. Natomiast w środę czcimy św. Polikarpa, biskupa i męczennika, ucznia św. Jana Ewangelisty; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską.

 

  1. Dzisiaj o godz. 1700 w kościele będziemy modlić się za zmarłych parafian, a szczególnie za tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych.

 

  1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII – grupa Ks. Dawida –  również dzisiaj w kościele :

–         klasy VIII a i b   ze szkoły nr 1     po Mszy św. o godz. 13:00

          –         klasy VIII c i d    ze szkoły nr 1    po Mszy św. wieczornej.

          Natomiast w przyszłą niedzielę :

          –   klasy VIII a i b      ze szkoły nr 2  i  Społecznej   po Mszy św. o godz. 13:00

          –   klasy VIII e i fg     ze szkoły nr 1           o  godz.  16:30.

 

  1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VII wraz z rodzicami – grupa Ks. Bartosza – w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej. Prosimy, aby na Mszy św. kandydaci zajęli miejsca w ławkach razem ze swoimi rodzicami. Przypominamy wszystkim kandydatom o zwrocie i odbiorze nowych indeksów.

 

  1. Wspólnota Modlitewna „Źródło Wody Żywej” zaprasza na adorację Najśw. Sakramentu w piątek po Mszy św. wieczornej.

 

  1. W przyszłą niedzielę przypada 35 rocznica śmierci Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, pomysłodawcy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i założyciela Ruchu Światło-Życie, popularnie nazywanego Oazą. Z tej okazji wspólnota Oazy działająca przy naszej parafii zaprasza w najbliższą niedzielę na Mszę św. o godz. 18:00, która będzie sprawowana w intencji beatyfikacji Ks. Franciszka. Po Eucharystii wszystkich członków i sympatyków Oazy zapraszamy na poczęstunek do salki nad garażami.

 

  1. Komunia św. – zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Ciało Pana jest bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii świętej udziela się pod obiema postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano, natomiast przyjmujący na klęcząco : klękają przed kapłanem – wskazania Episkopatu Polski. Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię św. na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu        w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało Pańskie wobec szafarza. Komunię świętą na rękę przyjmuje się wyłącznie w pozycji stojącej. Ręce wyciągamy w stronę kapłana na wysokości ramion, odpowiednio ułożone (lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta).

 

  1. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

             †       Krzysztof Bartoszyński

             †       Henryk Telec

             †       Jarosław Tartakowski

             †       Bronisława Kalinowska

             †       Bogdan Kierzek

             †       Jolanta Zielińska

        Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie:  Zdrowaś Maryjo…