Niedziela Świętej Rodziny – ogłoszenia Św. Andrzeja Ap.

  1. Dzisiaj wspominamy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Śledząc jej losy, dostrzeżmy przede wszystkim Bożą opiekę, która skutecznie i niezawodnie chroniła od wszelkich niebezpieczeństw.    Pamięć o tym niech będzie zachętą dla nas, aby w codziennej, wspólnej modlitwie powierzać Bogu trudne sprawy naszych rodzin.

 

  1. Przed nami ostatnie godziny 2021 roku. W piątek, w wieczór świętego Sylwestra zgromadzimy się o godz. 16:00 na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski kończącego się roku oraz przepraszać za grzechy i zaniedbania. I na ten dzień Ks. Bp Diecezjalny udziela dyspensy od zachowania postu.

 

  1. W sobotę „Nowy Rok” uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, a także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Będziemy składać sobie nawzajem życzenia. Dzielmy się z bliźnimi naszym prawdziwym bogactwem: serdecznością, dobrocią i darem przebaczenia. Kościół wskazuje nam tego dnia na Maryję, Matkę Boga. W  Jej  dłonie   możemy  złożyć  naszą  przyszłość  w  czasie  Mszy św.:  które będą odprawiane jak  w każdą niedzielę.      

 

  1. W przyszłą niedzielę nauka przed Chrztem św. o godz. 17:00 w salce nad garażami, przy ulicy Piastowskiej 5.

 

  1. W tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

          †      Stanisław Florek

          †      Eugeniusz Figurski

          †      Maria Marciniak

          †      Marta Załęska

   Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…