ADWENT 2021

28 listopada 2021 roku  rozpoczął okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To jest trzeci rok realizacji w Kościele programu duszpasterskiego, którego hasłem w tym roku są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana:  „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii  w naszej wspólnocie.    Rozpoczęty czas  adwentowy to oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim.

 Każdego dnia zachęcamy do uczestniczenia w porannej Mszy Świętej o godz. 7:00 ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. Natomiast dzieci i młodzież zapraszamy wieczorem na godz. 18:00 do kościoła.

Rozprowadzane są także  świece wigilijne w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.