ŚWIĘCENIA LEKTORÓW

18 września 2021 roku na Mszy św. o godzinie 9:30 w naszym kościele odbyło się dopuszczenie do funkcji lektora 6 ministrantów. Uczynił to  Ks. Bp Krzysztof  Białasik z diecezji Oruro  w  Boliwii.

Nawiązując  do definicji lektora, należy za 99 punktem OWMR stwierdzić, że jest to chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele katolickim odczytuje tzw. lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii); może także przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji wejścia, gdy nie ma diakona, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz). Można stwierdzić, że tzw. ministrant Słowa Bożego –pełni posługę lektora.