ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA KS. KRZYSZTOFA

„Dobry pasterz, ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia” (św. Jan Maria Vianney)

Czcigodny Księże Krzysztofie dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii, w dniu Twoich Imienin, stajemy przy Tobie, aby życzyć dużo zdrowia, radości z czynionej posługi kapłańskiej, siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Abyś Księże Krzysztofie, w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. Życzymy, aby każdego dnia towarzyszyła Ci pomoc i opieka Boża. Niech Matka Boża Wniebowzięta, patronka naszej parafii otacza Ciebie swoją  matczyną opieką.  Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem, Abyś jak najowocniej dalej służył budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Msza Święta imieninowa odbędzie się 1 sierpnia o godz. 1000.

Życzenia w imieniu Kapłanów i parafian wygłosił ks. Damian.

Życzenia płyną od Kapłanów i parafian.