BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW

25 lipca wspominamy  św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po każdej Mszy św. odbyło się błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze oraz przestrzegania przepisów.

W tym dniu kończy się XXII Tydzień św. Krzysztofa. Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz  kierowców, wystosował apel zatytułowany „Pijani kierowcy – wiozą śmierć”.

Zapoznajmy się z Dekalogiem Kierowcy.