KSIĄDZ KANONIK RYSZARD GRABARSKI MIANOWANY PROBOSZCZEM PARAFII ŚW. ANDRZEJA AP. W SZPROTAWIE

W środę 23 czerwca 2021 roku   Dekretem  Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego ks. Kanonik Ryszard Grabarski został mianowany proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie z dniem 2 sierpnia 2021 roku.    Nadal zachowując  urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie.

Uroczyste objęcie urzędu proboszcza odbędzie się 2 sierpnia 2021 roku o godz. 1700 w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie.